ZBER OLEJA       |       BIOODPADY       |       KARTÓNY&PLASTY


Vitajte u nás! Fidelity Trade s.r.o. je fér partner pre Zhodnocovanie bioodpadov
Tiež aktívne participuje na rozvoji systému Zelený bod.
Hlavnou úlohou je najmä podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva.
Poradenstvo v otázkach životného prostredia a odpadov pre spotrebiteľov, obce a reštauračné zariadenia.

 

Prosím kontaktujte nás na info@fidelitytrade.sk alebo priamo 0908 466 206