Sekcia sa pripravuje…

  1. Uzatvorí sa zmluva a dohodnú sa podmienky a frekvencia zberu
  2. Zberná nádoba sa umiestni na prevádzku (školy, škôlky, obecné zberné miesta)
  3. Pracovník pravidelne preberá odpad, umiestni čistú prázdnu nádobu a vyplní sa doklad „Zberný list“
  4. Vedie sa podrobná evidencia, dôležitá pre výkazy na Úrad životného prostredia
  5. FIDELITY TRADE s.r.o. je spoločnosť legislatívne oprávnená na nakladanie s materiálom kategórie 3