„Tento projekt prináša nové možnosti v ochrane životného prostredia, hospodárenia so surovinami a v neposlednom rade i nové finančné možnosti pre obce. Všetko v spolupráci s našou spoločnosťou FIDELITY TRADE s.r.o., férovým partnerom pri zhodnocovaní bioodpadov.“

Prečo zbierať použitý rastlinný olej?

Náš vplyv na životné prostredie je veľmi diskutovaná téma.
Namiesto neustáleho zaťažovania ho treba svedomito chrániť.
Podobne ako papier,aj použitý rastlinný olej sa dá zbierať a ďalej
zhodnocovať. Po spracovaní slúži ako nový, alternatívny zdroj
energie.


„Naším cieľom je minimalizovať dopad na životné prostredie,
podporiť recykláciu a využívanie alternatívnych zdrojov energií.“


Šetriť naše životné prostredie, správať sa ekologicky a ohľaduplne.
V dnešnej dobe ľudia nevedia, ako sa zbaviť použitého oleja. Niekto
ho vracia do fliaš a vyhadzuje spolu so zmiešaným odpadom, iný
ho vylieva do umývadla alebo toalety. No olej sa s vodou nezmieša,
pláva na hladine a na chladnej vode stuhne. Takáto hmota potom
upcháva kanalizácie a výrazne páchne.
Použitý olej vyliaty do kanalizacie môže vážne narušiť aj biologické
čistenie v čističkách odpadových vôd. Pri veľkom množstve tohto
odpadu vznikajú závažné komplikácie.

 

        Priebeh zberu použitého rastlinného oleja:
Každá domácnosť bude použitý rastlinný olej zlievať do dobre
uzatvárateľnej plastovej nádoby či PET fľaše. Následne po vyhlásení
zberu odovzdajú obyvatelia tieto nádoby na vopred určené a
ohlásené zberné miesto v obci.


„Tešíme sa na spoluprácu a držíme palce pri zbere použitého kuchynského oleja.“


CESTA OLEJA

 

Prosím kontaktujte nás na info@fidelitytrade.sk alebo priamo 0908 466 206